Elektriker i Malmö och Lund

Elektrikeryrket innefattas huvudsakligen av elinstallation i nybyggnationer, service, reparation, underhåll, utbyggnad av befintlig elanläggning, ljussättning och industriarbete. Vi på Värmia har elektriker i Malmö och Lund som arbetar med allt inom elinstallation och service.

Installationsarbetet är ofta omfattande och inbegriper all el som används fram till och med eluttaget. Mer specifikt kan det handla om installation av bland annat nya elcentraler, golvvärme, vägguttag, laddstationer och nätverksinstallationer.

Tryggare elinstallation med våra certiferade elektriker i Malmö

Elinstallationsarbetet regleras enligt elsäkerhetslagen vilken säkerställer att endast behöriga elektriker får utföra arbetet för att främja hög elsäkerhet. Som bostadsägare ansvarar man för att den privata elanläggningen är korrekt installerad och att den fortlöpande kontrolleras vid eventuella renoveringar eller ombyggnationer. Därför är det av stor vikt att anlita en kunnig och certifierad elektriker både för din och anläggningens säkerhet. Ur ett försäkringsperspektiv är det dessutom helt avgörande att anlita en behörig firma för att försäkringen ska vara giltig. 

elektriker malmö
Våra certifierade elektriker hjälper dig med trygga elinstallationer

Vi på Värmia är din elektriker i Malmö och Lund

Vid renovering är det ofta smart att planera elanläggningen i ett tidigt skede för att förebygga framtida problem och säkerställa att anläggningen uppfyller dina behov. På så vis kan det bli både kostnadseffektivt och energibesparande att investera i ett genomtänkt utfört arbete som håller länge.

Fel hanterad kan el vara livsfarlig

Elarbete som inte utförs korrekt kan dessutom vara förenat med brandrisk eller att anläggningen blir strömförande, vilket kan innebära livshotande fara för ditt hem. Feldimensionerade kablar eller jordfel kan orsaka allvarliga elektriska problem och leda till överbelastning och antändning. Även installation av nätverk kräver specialistkompetens av en utbildad elektriker för att nätverket ska vara tryggt och fungera felfritt.

Uppdaterade och kvalificerade elektriker i Malmö och Lund

Våra elektriker i Malmö och Lund har lång erfarenhet inom branschen och innehar olika expertområden vilket säkerställer att du som kund kan känna dig trygg med att arbetet utförs korrekt. 

Vi på Värmia är specialister på säkra och långsiktiga installationer och håller oss uppdaterade om nya system, regler och lagar. Vi erbjuder dessutom underhåll för att säkerställa att tidigare utfört arbete fortlöper som planerat. Är du osäker på hur omfattade ditt elprojekt är eller vad som behöver göras får du gärna kontakta oss för rådgivning. Vi erbjuder kvalificerade installationsarbeten i Malmö och Lund inom service, montering, distribution och svagström. Vi tar fram unika lösningar för att möta just dina behov, vare sig det gäller nyinstallationer eller att dra om befintlig el.

Tveka inte på att höra av dig med både små och stora förfrågningar om du behöver anlita en elektrikeker i Malmö eller Lund!

Värmia – Tryggt och enkelt för dig!

När du väljer Värmia till leverantör av din värmepump får du en trygg helhetslösning. Det innebär att vi tar hand om allt från projektering till installation och driftsättning.

Läs mer
Varför oss
  • Trygg helhetslösning
  • Enkelt och problemfritt
  • Brett sortiment
Läs mer