Service på elinstallationer i Skåne

Kanske är det dags att renovera och skapa en trygg och säker elanläggning i ert hem? Är huset exempelvis jordat i alla utrymmen? 

En billig försäkring mot elfel är jordfelsbrytare

“Jordfelsbry taren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Den fungerar både i jordade och ojordade anläggningar och är dessutom ett utmärkt skydd vid felanvändning av elprodukter. Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta ett registrerat elinstallationsföretag installera en. Det är inte särskilt kostsamt. Kom också ihåg att jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år.”

Saxat från elsäkerhetsverket

Smarta Hem 

Värmia arbetar med de flesta smarta strömbrytare och dimmers. Dessa kan exempelvis tända lyset vid rörelse och sedan släcka automatiskt när du lämnar rummet.

Renovering

En översyn och service på befintliga elinstallationer behövs alltid om man renoverar kök, badrum och tvättstugor (våtutrymmen) och golvvärme.
Det behövs givetvis också om man gör en tillbyggnad såsom altaner med utomhusel, carportar, pooler och spa.

Service elinstallationer

Besiktning

Ska du göra ett husköp? Då måste du vara extra noggrann med att kolla befintliga elinstallationer.  Dolda fel kan vara livsfarliga och du måste kontrollera elinstallationerna för att förebygga risker med felbyggda och föråldrade anläggningar.

Den som äger fastigheten är ansvarig för elanläggningen

Bäst är att kontakta oss så kan vi utföra en hel besikningen samt om du behöver service på elinstallationer. Det gäller såklart även om du vill byta hela din elcentral.

Felsökning vid service på elinstallationer

Är du osäker på  hur dina elinstallationer är genomförda eller viil du kontrollera innan du bygger vidare på ditt hus? Kolla med oss först och spara tid och pengar.

Vi kan utför en statuskontroll av er elanläggning. 

En felsökning av elinstallationen går till såhär

  1. vi gör en grundlig genomgång av fastighetens elsystem där vi börjar med en okulär kontroll av samtliga uttag, strömbrytare, belysning, synliga kablar, dosor och gruppcentraler
  2. sedan följer kontinuitetstest, isolationsprovning och test av jordfelsbrytare 
  3. efter utförd kontroll uprättas ett skriftligt protokoll.

Vi ger service på elinstallationer i Malmö och Lund men även i hela Skåne

Vi rör oss mest i de större städerna som Malmö, Lund, Helsingborg och Landskrona. Men även du som bor på landsbygden kan självklart också få hjälp med service på elinstallationer.

Läs mer om elinstallationer i Skåne, främst i områden runt Malmö och Lund.

Mer om elanläggningar

Du är ansvarig för elanläggningen
Från den stund du tar över din nya bostad, övertar du också ansvaret för husets elanläggning. Till anläggningen hör till exempel vägguttag, elledningar och elcentral. Som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att anläggningen är säker och att kontroller, skötsel och underhåll genomförs fortlöpande. För att kunna göra det behöver du grundläggande kännedom om anläggningen och det kan du få genom en elbesiktning.
Som innehavare har du också ansvaret för att alla brister i anläggningen åtgärdas, oavsett hur och när de har uppkommit. Reglerna för dolda fel gäller även för elinstallationer, det finns inga särskilda regler för just elen. Om du befinner dig i en tvist med säljaren, se till att ändå åtgärda bristerna i elanläggningen så snabbt som möjligt, eftersom de kan utgöra fara för liv. Du kan med andra ord behöva anlita ett elinstallationsföretag, trots att tvisten ännu inte är löst.

Hämtat från elsäkerhetsverket

Exempel på fel som vi kan hitta vid service på elinstallationer

Bilden nedan visar följande:

Glapp i huvudbrytarens inkommande plintar vilket orsakade kortslutning mellan ledarna. Jordfelsbrytare är installerad i fastigheten men felet fanns före denna.
Ett enkelt fel men som kan medföra stora konsekvenser i form av en omfattande risk för brand om det ej hade åtgärdats.

Värmia – Tryggt och enkelt för dig!

Vi är din elektriker i Skåne. När du väljer Värmia till leverantör av din värmepump får du en trygg helhetslösning. Det innebär att vi tar hand om allt från projektering till installation och driftsättning.

Läs mer
Varför oss
  • Trygg helhetslösning
  • Enkelt och problemfritt
  • Brett sortiment
Läs mer