Värmepumpar

Luft/Luftvärmepump

Använder uteluften för att utvinna värme.
Kompleteringsvärme ej lämplig som enda värmekälla.

Luft/Vattenvärmepump

Principen för en luft/vatten-värmepump är enkel. Även i temperaturer under noll grader innehåller uteluften värme. Tillräckligt mycket för att värma både husets vattenburna radiatorer/golvvärme och ditt varmvatten. Din främsta värmekälla är alltså gratis.
De märken vi säljer återvinner energi ner till -25°C.

Ytjordvärme – den näraliggande energin

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt.

Grundvattenvärme

Grundvatten har en jämn temperatur året om och kan användas för uppvärmning genom att det pumpas upp till en värmeväxlare, där det avkyls och returneras via ett annat borrhål.

Bergvärme – en djupgående resurs

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperaturåret om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Frånluftvärme

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets förbrukade luft, d.v.s. den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem. Då luften har passerat värmepumpen har lufttemperaturen sänkts till mellan ca 0ºC och -10ºC.

Split vätska/gas

Installera aircondition/luftkonditionering i Malmö

Värmepump
Värmia – Tryggt och enkelt för dig!

Vi är din elektriker i Skåne. När du väljer Värmia till leverantör av din värmepump får du en trygg helhetslösning. Det innebär att vi tar hand om allt från projektering till installation och driftsättning.

Läs mer
Varför oss
  • Trygg helhetslösning
  • Enkelt och problemfritt
  • Brett sortiment
Läs mer