Service

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen rekommenderar service på värmepumpar vart tredje år och kanalrensning av ventilationsanläggning vart sjätte år.

Vi har egen serviceavdelning för att kunna hålla en så hög servicenivå som möjligt.

Teckna serviceavtal med oss (ingår alltid vid nyinstallation) för att få kortare väntetid och direktnummer till våra tekniker. 
Serviceavtal är den tryggaste hjälpen för dig. Vi schemalägger vid vårt besök och går igenom hela maskinen med alla funktioner och kontrollerar att dessa är i fullgott skick enligt vårt serviceprotokoll.

Vid servicebesök kontrollerar vi:

 • Kulventiler
 • Säkerhetsventiler
 • Expansionskärl
 • Systemtryck
 • Cirkulationspumpar
 • Rengöring av filter
 • Rengöring av förångare/kondensor
 • Funktionskontroll värmepump
 • Funktionskontroll laddpump
 • Funktionskontroll motorventil
 • Funktionskontroll shunt
 • Drifttid kompressor
 • Okulärbesiktning
 • Läckagekontroll
 • Köldvätskekontroll
 • Genomgång av inställningar
 • Periodiskt läcksökning enligt nya f-gas förordningen (mot tillägg)

 

Har ni glömt att förnya er försäkring?


Vi kan hjälpa er!

Felanmälan

  [text-607* adress class:form-control placeholder "Adress"]

  FelanmälanService


  Värmia – Tryggt och enkelt för dig!

  Vi är din elektriker i Skåne. När du väljer Värmia till leverantör av din värmepump får du en trygg helhetslösning. Det innebär att vi tar hand om allt från projektering till installation och driftsättning.

  Läs mer
  Varför oss
  • Trygg helhetslösning
  • Enkelt och problemfritt
  • Brett sortiment
  Läs mer