Service och underhåll av värmepumpar i Skåne

Bor du i Skåne och har en värmepump hemma? En värmepump är en fantastisk investering som på ett enkelt och miljövänligt sätt kan minska uppvärmningskostnader och elräkningar avsevärt. Men det är viktigt att komma ihåg att värmepumpen behöver service. Att ta hand om sin värmepump är viktigt av flera anledningar. Tar man inte hand om sin värmepump kan det i värsta fall innebära en säkerhetsrisk.

Värmia har hjälpt fastighetsägare i Skåne att sänka sina uppvärmingskostnader genom smarta lösningar och produkter under lång tid. Vi tar ett helhetsgrepp på din uppvärmningssituation och hittar den lösning som bäst tillgodoser dina behov och maximalt sänker din elräkning. Att utföra service och underhåll av värmepumpen är en viktig del av detta arbete. I den här texten tänkte vi förklara lite mer ingående vad man behöver tänka på när det kommer till service av sin värmepump.

service värmepump skåne

Varför behöver värmepumpen service?

Att serva sin värmepump är en nödvändig del av att äga en värmepump. Vi på Värmia rekommenderar service till alla värmepumpsägare av flera anledningar. Till att börja med behövs kontinuerlig service för att värmepumpen ska fortsätta fungera och ge en bra effekt. Om service inte utförs kommer man helt enkelt snart märka att värmepumpen inte gör det varmt inne i fastigheten. En annan viktig aspekt av service är att det förlänger värmepumpens hållbarhet. Värmepumpar som blir väl omhändertagna håller längre och ger bättre effekt. I slutändan innebär detta att värmepumpsservice blir en ekonomisk fråga. Vill man fortsätta spara pengar genom minskade uppvärmningskostnader är service en nödvändighet.

Service på Ctc- och Nibe-pumpar

Värmia är ett märkesoberoende värmepumpsföretag som erbjuder service av alla produkter vi säljer och installerar. Det betyder att vi kan helt bortse från ett särskilt varumärke när vi rekommenderar olika produkter. I vårt produktutbud finns ett flertal olika märken att välja bland. Värmia är också officiellt serviceombud för märkena Nibe och Ctc. Det ger oss möjlighet att utföra garantireparationer på värmepumpar av dessa märkena. Givetvis utför vi vanlig service på alla värmepumpar, oavsett märke.

Hur ofta behövs service?

Svenska kyl- och värmepumpsföreningen rekommenderar service på värmepumpar vart tredje år. Detta är en generell rekommendation och en bra utgångspunkt. Det är dock så att hur man använder värmepumpen kan påverka hur ofta man behöver serva den.Använder man exempelvis sin värmepump som enskild uppvärmningsmetod för att värma upp ett helt hus året om kan service behöva utföras oftare. Om du är osäker på hur ofta just din värmepump behöver service kan vi givetvis hjälpa dig med detta.

I alla nyinstallationer av värmepumpar som vi utför ingår tecknande av serviceavtal. Detta serviceavtal är fördelaktigt på flera sätt. I Värmias serviceavtal ingår kontinuerlig service av värmepumpen, kortare väntetid och ett eget direktnummer till våra tekniker. På så sätt kan du vara säker på att servicen utförs av erfarna experter, med rätt intervall och på rätt sätt. Självklart kan du välja att teckna serviceavtal även om det inte var vi på Värmia som sålde och installerade din värmepump.

Skötselråd mellan service av värmepump

Service bör utföras av experter som är utbildade inom VVS och har erfarenhet av värmepumpar. Men mellan servicetillfällena kan man själv underhålla sin värmepump, så att den ger fullgod effekt och så att man undviker problem med sin värmepump.Fråga oss på Värmia hur du bäst tar hand om din värmepump, så hjälper vi dig vidare. I samband med installationen av värmepump får man en instruktionsbok, i den kan man ofta hitta skötselråd som gäller för just den värmepumpen du har hemma.

Det finns några vanliga knep man kan göra för att ta så väl hand om sin värmepump som möjligt. Några exempel på dessa är:

Rengöring av filter

I värmepumpen finns ett filter som renar utomhusluften innan den förs in i fastigheten. Detta filter rengörs vid varje servicetillfälle, men man kan även själv rengöra filtret med tätare intervall. Det gör att värmepumpen ger bättre effekt. I värsta fall kan dammet i filtret innebära risk för brand. Vi på Värmia rekommenderar att man rengör filtret åtminstone ett par gånger per år.

Snö- och isbildning

Om du har en luft/luft-värmepump med en utedel så behöver man även ta hand om denna. Det finns oftast en automatisk avfrostningsfunktion, men vid snabba temperaturförändringar och hastigt snöfall är det inte säkert att den hinner frosta av sig själv. Det kan vara bra att ha ett öga på värmepumpen om det är kallt eller har snöat, så det inte har byggts ett islager på pumpen. I värsta fall kan detta resultera i att värmepumpen slutar fungera helt.

Tänk på luften inomhus

Luften inomhus påverkar värmepumpen. Finns det mycket smutspartiklar i inomhusluften kommer detta sätta sig i värmepumpens filter. Exempelvis kan rökning och matos innebära att filtret snabbt fylls. Det bästa man kan göra är att kontinuerligt undersöka hur filtret ser ut.

När din värmepump behöver service

Var det längesedan din värmepump blev servad? Beställ service från Värmia idag! Du kan enkelt beställa service genom att kontakta oss via telefon, email eller kontaktformuläret som du hittar på vår hemsida. Du kan också kontakta oss för att teckna ett serviceavtal. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Värmia – Tryggt och enkelt för dig!

Vi är din elektriker i Skåne. När du väljer Värmia till leverantör av din värmepump får du en trygg helhetslösning. Det innebär att vi tar hand om allt från projektering till installation och driftsättning.

Läs mer
Varför oss
  • Trygg helhetslösning
  • Enkelt och problemfritt
  • Brett sortiment
Läs mer